Reflexologie

Voetreflexologie Voet reflexologie
De reflexologie techniek waarmee ik ben opgeleid gebruikt de methode van de “Zone Therapie”.
 
Deze werd ontwikkeld door Eunice Ingham, waarbij Hanne Marquardt nog werd opgeleid. Hanne heeft de techniek meer en meer verfijnd en geeft nog steeds wereldwijd onderricht, niet tegenstaande haar hoge leeftijd van 81 jaar.  Ik heb verschillende voetreflexologie cursussen bij Hanne gevolgd.
 
Er wordt vooral op de voeten gewerkt maar op de handen kan optioneel ook gebeuren. Op de handen wordt hoofdzakelijk het “huiswerk” voor de cliënt meegegeven.
 
Reflex moet gezien worden als een “spiegelreflectie” van het lichaam op de voeten. Wanneer je rechtop zit met gestrekte benen voor je dan moet je veronderstellen dat er een spiegel op de voetrug staat en dan zie je daarin het lichaam “gereflecteerd”.
 
Dus op de rugkant van de voeten zie je de voorkant van het lichaam en dan vindt je de rug op de zool van ‘de voeten en daartussen de binnenkant van het lichaam zoals het zich anatomisch in het lichaam bevindt.
 
Door op bepaalde manieren te werken op de voeten kunnen we het ganse lichaam stimuleren, dus de
circulatie van alle lichaamsvochten, de energie en de hormonen.
 
Door specifieke werkwijze kunnen we eveneens de bezenuwing stimuleren en beïnvloeden. Hiervoor wordt de “Neuro reflexologie” gebruikt. 
 
Kan praktisch altijd worden gegeven, enkel in geval van temperatuurs  verhoging of bij flebitis, ontsteking van de aders kan deze therapie niet worden toegepast.
In alle andere omstandigheden kan bij iedereen voetreflexologie worden toegepast.
 
 
 
 Gelaatsreflexologie
Gelaatsreflexologie
 
Door het gebruik van gelaatsreflexologie kan zelfs zeer goed op de hersenfuncties en bezenuwing gewerkt worden. Deze methode werd door Lone Sorensen, een Deense reflexologist, ontwikkeld.
 
Ze heeft zeer veel gewerkt met kinderen en volwassenen die hersenletsels hadden en hier heeft zij ondervonden dat hoe sneller er wordt gestart met gelaatsreflexologie hoe sneller de revalidatie op gang komt.
Dit geldt voor mensen met hersentrauma’s, CVA, TIA en dergelijke.
 
 Kinderen en volwassenen met hersen problemen, reageren zeer goed op de “TEMPRANA THERAPIE “
Dit is een rehabilitatie techniek die erop gericht is om thuishulp aan te leren, het is een “hometraining” techniek die aan geleerd wordt aan verzorgende die dagelijks met een zorgbehoevende te maken hebben.
Rehabilitatie  therapie is er meestal op gericht om ongebruikte, verzwakte of verkrampte spieren weer meer functioneel te krijgen door fysieke manipulatie. Dit levert redelijk goede resultaten maar lost het eigenlijke probleem niet op en zijn dikwijls niet van blijvende aard.Wat we doen met de TEMPRANA THERAPIE is de aangetaste hersengebieden leren stimuleren, met gebruik van eenvoudig aan te leren technieken, waardoor in die gebieden nieuwe verbindingen ontstaan zodat functies vanuit de hersenen herstellen en blijvend zijn. 
Natuurlijk iets wat STUK is,  kunnen we niet herstellen, maar we kunnen wel voor verbetering zorgen zodat er weer meer levenskwaliteit geboden wordt.
Deze manier van werken is vooral gericht op gezinnen die zelf zorg dragen voor iemand met hersenproblemen.
Zo kan er dagelijks ¨ gewerkt¨ worden en hierdoor kunnen motorische en mentale functies verbeteren, zoals verkeerde stand van de kaken, kwijlen, zelfstandig zitten of staan …… om de persoon in kwestie meer levenskwaliteit te bieden zonder dat de rehabilitatie kosten de pan uit swingen.
Bij interesse wordt door mezelf eerst een analyse gedaan op zowel gelaat als handen en voeten. Dit kan in mijn praktijk of bij uw thuis, naar eigen keuze. Het is belangrijk dat de betrokken persoon zich op zijn gemak voelt en zo gemakkelijker zal ontspannen. Dit kan met het intakegesprek en deze behandeling samen ongeveer 2 tot 3 uur duren.
Ik geef dan ook nog bijkomend mogelijk voedingsadvies en regels waaraan U zich moet houden om goede resultaten te verkrijgen.
Daarna krijgt U de tijd om met uw omgeving te bespreken en te overleggen of de voorwaarden haalbaar zijn en wie eventueel die”Hometraining” komt volgen. Dit is een eenmalige cursus van drie dagen waarop U en Max. 3 andere personen wordt aangeleerd om op het gelaat, handen en voeten te werken met de aangepaste technieken voor de zorg behoevende.
Na deze drie dagen kan U thuis starten met dagelijks (6/7) een stimulatie van de zorgbehoevende. Dit is dagelijks (min. 4/7 dagen) een behandeling van in het totaal 1 uur tot 1 1/2 uur. Dit kan opgesplitst worden in verschillende fases, afhankelijk van de zorgbehoevende.
Vanaf de start vraag ik aan U om min 4 dagen, tot 6 dagen per week de technieken uit te voeren en na 3 maanden doe ikzelf opnieuw een volledige behandeling om na te gaan of er veranderingen plaats vinden. Dan leer ik de betrokken personen enkele nieuwe grepen en punten omdat hersenen wat ongevoelig worden indien prikkels niet veranderen, en hiermee kunt U weer drie maanden aan de slag. 
Bij vragen of problemen kan er altijd worden gebeld of een e-mail gestuurd om een oplossing te bieden.
Deze manier van werken kan zelfstandig gebruikt worden, maar ook samen met andere gebruikte therapieën. Het is een stimulatie van hersengebieden waar ook andere therapieën voordeel uit kunnen halen.
 
Voor meer diepgaande voorbeelden kan U naar deze pagina gaan waar case studies van verschillende symptomen beschreven worden
 
Gelaatsreflexologie heeft geen enkele tegenindicatie, er kan altijd mee gewerkt worden vanaf de geboorte tot aan het sterven.
 
Ik ben nu ook instructrice in deze techniek voor België en Nederland. Ik organiseer ieder jaar cursussen, zie deze pagina.